wpa236f2e7.png
wp507d2358.png
wp717178af.png
wp3f27b367.pngwp03ebff17.png
wp90c986ee.png
wpb9a56e04.png
wpe6735c63.png
wp3342b326.png
wpbd75c142.png
Salaamalaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoehoe,

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Team Little Muslim is een jonge organisatie, die vanuit een creatieve gedachte, een stukje islamitische bewustwording wil stimuleren onder de jonge moslims. Vanuit deze gedachte kwamen wij op het idee om Little Muslim in het leven te roepen.

Team Little Muslim maakt het voor jonge moslims mogelijk om te kunnen spelen met speelgoed dat vaak ook nog educatief is. Het speelgoed dat u hier zult treffen, heeft als doel kinderen kennis te laten maken met de basiselementen van de Islam.

Middels onze website willen wij jullie graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
wp49f0d4ca.png
Wie zijn wij?